Người trồng trọt

Người trồng trọt

Người trồng trọt

Người trồng trọt

Người trồng trọt

Người trồng là một trong những đối tác quan trọng bậc nhất của chúng tôi. Họ là người chăm sóc trái cây hằng ngày và đồng hành cùng chúng tôi trong việc quyết định chất lượng trái bưởi.

Bằng các hợp đồng dài hạn, đảm bảo đầu ra, chúng tôi đã làm việc với các nhà vườn của mình hơn mười năm nay, và chúng tôi liên tục kết nạp các thành viên mới mỗi năm.
Chúng tôi luôn chào đón các nhà vườn mới và luôn đồng hành cùng họ trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn Viet G.A.P.